bangkokperfume

Bangkok Perfume

ขวดน้ำหอม

เรามีขวดน้ำหอมนำเข้าและบรรจุภัณฑ์น้ำหอมคุณภาพสูงที่ตรงตามความต้องการสำหรับลูกค้าเราเท่านั้น.

มีขวดน้ำหอมขนาดพกพาสำหรับเดินทาง 10 Ml.- 15 Ml. ขวดน้ำหอมนำเข้าจากฝรั่งเศสชนิดหัว Crimp ขนาด 30 Ml. – 100 Ml.
และขวดน้ำหอมหัวเกลียวขนาด 30 Ml. – 60 Ml.

สำหรับลูกค้ารายใหญ่ที่ต้องการนำเข้าขวดจากต่างประเทศ เรารับดำเนินการนำเข้าขวดน้ำหอมจำนวนขั้นต่ำ 5,000 ขวดขึ้นไป

30 ML. / 97 ฿
CODE BK-MAS-30

30 ML. 84 ฿/ 50 ML. 90 ฿
CODE BK-RUB-30 /50

50 ML. 90 ฿ / 100 ML. 116 ฿
CODE BK-THO-50 / 100

50 ML. / 103 ฿
CODE BK-MAE-50

50 ML / 235 ฿
CODE BK-TOW-50

CODE BK-MAS-50 ML. 103 ฿
100 ML. 123 ฿

50 ML. 103 ฿ / 100 ML. 123 ฿
CODE BK-MAS-50 / 100

50 ML. 90 ฿ / 100 ML. 116 ฿
CODE BK-HAR-50 / 100

78 ฿
CODE-BK-NEW-50

100 ML / 116 ฿
CODE-BK-PEB-100

30 ML. / 84 ฿
CODE BK-REA-30

50 ML. / 90 ฿
CODE-BK-VOY-50

50 ML / 110 ฿
CODE-BK-AMB-50

50 ML. / 90 ฿
CODE-BK-REA-50

100 ML./ 116 ฿
CODE-BK-PRB-100

50 ML. 206 ฿ / 100 ML. 306 ฿
CODE BK-ELY 50 / 100

SAMPLE MAS050
SAMPLE FRANCE IMPORTED

80 ฿
CODE-BK-CG-35 ML CRIMP NECK

400 ฿ FRANCE IMPORTED
BK-THO050 + BK-GSR114 + BK-SS214

253 ฿ FRANCE IMPORTED
BK-NEW050 + BK-LGC107 + BK-GS215

286 ฿ FRANCE IMPORTED
BK-REA-30 + BK-SC106 + BK-SS214

80 ฿
CODE-BK-CS-35 ML CRIMP NECK

35 ฿
CODE-BK-SCRS-50 SCREW NECK

35 ฿
CODE-BK- SCRB-50 ML SCREW NECK

30 ฿
CODE-BK-SCG-35 ML SCREW NECK

206 ฿
CODE-BK-GGS112 GLASS SILVER CAP

219 ฿
CODE BK-GGS113 GLASS GOLD CAP

219 ฿
CODE BK-GSR114 GLASS SILVER CAP

124 ฿
CODE BK-GC105 GLOBOS-GOLD CAP

124 ฿
CODE BK-SC106 GLOBOS – SILVER CAP

124 ฿
CODE BK-LWC111 VINTAGE – WOOD CAP

90 ฿
CODE BK-LSC108 VINTAGE – SILVER CAP

97 ฿
CODE-BK-LGC107 VINTAGE – GOLD CAP

124 ฿
CODE BK-LBAC110 VINTAGE – BLACK CAP

58 ฿
CODE BK-SMSR104 LISSE – SILVER GREY CAP

58 ฿
CODE BK-SGR101 LISSE – GOLD CAP

58 ฿
CODE BK-SSR103 LISSE – SILVER CAP

65 ฿
CODE BK-SBR102 LISSE – BLACK CAP

58 ฿
CODE BK-LBC109 GATOR – BLACK CAP

145 ฿
CODE LWB116 SQUARE- RED WOOD CAP

145 ฿
CODE-WB 188 SQUARE- BLACK WOOD CAP

58 ฿
CODE- SGM117 LISSE – GRAY LACK CAP

78 ฿
CODE-BK-GS215 CRIMPLES GOLD SPRAYER

78 ฿
CODE-CRIMPLES SILVER SPRAYER

84 ฿
CODE-BK-MBS213 CRIMPLES SILVER SPRAYER

78 ฿
CODE-BK-SS214 CRIMPLES SILVER SPRAYER

60 ฿
CODE-BK-SCB-50 ML

70 ฿
CODE BK-ATOMIZER LIP 15 ML

60 ฿
CODE-BK-TRAVEL 10 ML

35 ฿
CODE BK-TRAVEL 15 ML

29 ฿
CODE-BK-SCU 30 ML SCREW NECK

40 ฿
CODE BK-SCB 50 ML SCREW NECK

BK-NEW280 ฿ FRANCE IMPORTED
BK-NEW50 + BK-SS214 + BK-SC106

387 ฿ FRANCE IMPORTED
BK-REA 50 + BK-GS215 + BK-GGS11

35 ฿
CODE-BK-SCR 50 ML SCREW NECK